biologie was nog nooit zo boeiend

In het vierde jaar ligt de nadruk niet meer op het organisme als individu, maar staat de biodiversiteit centraal. De rol van de biodiversiteit binnen ecosystemen en de daarbij horende materie en energiestromen worden bestudeerd. De biodiversiteit als reden tot classificatie wordt toegelicht. Daarnaast komen de verschillende relaties tussen organismen onderling aan bod: gedrag, interactie, voortplanting …

Inhoud
1     Ecosystemen
2    Populatie-ecologie
3    Gedrag en interactie
4    Classificatie
5    Micro-organismen*
6    Voortplanting
Vademecum

* cesuurdoel enkel voor richtingen met 2 uur biologie

Vooruitblik op het vierde jaar

532375_183_nw3_folder...
532376_184_mem-3-werk...

In Focus Biologie ontdekken leerlingen hoe organismen reageren op voortdurende veranderingen in hun inwendig en uitwendig milieu. Ze bestuderen de processen die ertoe bijdragen dat soorten samenleven, overleven en zich voortplanten in een biodiverse wereld.

Biologie in de tweede graad

Hoe reageert een organisme op inwendige en uitwendige prikkels?
Hoe behoudt het zijn inwendig evenwicht?
Focus Biologie 3 neemt elke leerling mee in het verhaal van de homeostase. Leerlingen ontdekken het belang van de homeostase voor het overleven van organismen en soorten.

Inhoud 3.1

 1. Van prikkel tot reactie bij organismen
 2. Lichtprikkels en zien
 3. Effectoren: spieren en klieren
 4. Conductoren: zenuwstelsel en hormonaal stelsel
 5. Homeostase bij planten
  Vademecum

Inhoud 3.2

 1. Van prikkel tot reactie bij organismen
 2. Lichtprikkels en zien
 3. Geluidsprikkels en horen
 4. Zwaartekrachtprikkels en evenwicht
 5. Spieren
 6. Klieren
 7. Coördinatie tussen prikkels en reactie:
  het zenuwstelsel
 8. Coördinatie tussen prikkels en reactie:
  het hormonaal stelsel
 9. Homeostase bij planten
  Vademecum

blik op het derde jaar