Comfortabel lesgeven met Focus Biologie

532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy1)
532376_184_mem-3-werk... (copy2)
532376_184_mem-3-werk... (copy)

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges staan verschillende rubrieken die telkens met een kleur worden aangeduid: 

  • eindtermen en leerplandoelen
  • didactische tips
  • info
  • voorbereiding
  • STEM

Handleiding

  • Planten behouden hun inwendig evenwicht
  • Dieren behouden hun inwendig evenwicht
  • Lichtprikkels en zien

didactische posters

We willen Focus Biologie ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.


De nieuwe eindtermen zijn in principe niet meer verbonden aan een bepaald vak. Ze werden ondergebracht in 16 sleutelcompetenties die door de leerlingen bereikt of nagestreefd moeten worden.
We helpen je op weg met:

DE EINDTERMEN

Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op Pelckmans Portaal onder de rubriek Algemeen.

DE LEERPLANDOELEN

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen die met het vak natuurwetenschappen verbonden zijn. We sommen de specifieke eindtermen voor natuurwetenschappen op en belichten de transversale eindtermen. Daarnaast leggen we uit hoe je de eindterm met Focus Biologie 3 kunt realiseren en evalueren. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje.

De eindtermen moeten gerealiseerd worden op het einde van de tweede graad. Dat wil zeggen dat bepaalde kenniselementen pas aan bod komen in Focus Biologie 4.

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutel-competenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren, bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

DE JAARPLANNING