tekst en voorbeeld vormen
samen een sterk verhaal

532376_184_mem-3-werk... 532376_184_mem-3-werk... (copy)
  • Een thema is opgebouwd uit korte hoofdstukken.
  • Kernfiguren op de linkerpagina verduidelijken de lestekst op de rechterpagina.
  • Aangeduide begrippen op de figuren:
    • zijn eenvoudig afdekbaar om ze in te studeren;
    • staan groen vet in de lestekst.
  • Beelden op de rechterpagina verrijken de tekst.

TEKST EN VOORBEELD WEKKEN 
DE INHOUDEN TOT LEVEN

HEB IK HET BEGREPEN?

plus.png